Meddelelser fra bestyrelsen:

KODA

KODA er en non-profit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres værker fremføres offentligt. Betalingen går til dem, der har skabt musikken.

DSF har tidligere haft en kollektiv aftale om betaling af KODA-afgifter. Denne kollektive aftale er ophørt med virkning fra 1. januar 2018. Det betyder, at korene fremover selv skal indgå en aftale med KODA, når koret afholder en koncert med offentlig adgang.

Til erstatning for den gamle aftale har DSF indgået en ny god aftale med rabat, hvor også brug af musik på hjemmeside og Facebook mv. er inkluderet. Aftalen, der er trådt i kraft pr. 1. januar, betyder at alle kor nu skal oprette et årligt abonnement for at få ret til at afholde egne koncerter. Når man har en aftale med KODA, er det lovligt at fremføre musikken og endvidere også lovligt at lægge musik/lydklip på hjemmesider og sociale medier.

KODA og den nye aftale
• Aftale om abonnement indgås direkte mellem et kor og KODA
• Det er kun medlemskor, der kan benytte dette abonnement og opnå rabat
• Aftalen dækker koncerter, koret selv arrangerer
• Koncerter med flere end 200 tilhørere og/eller over 12.000 kr i entré skal indberettes til KODAs kundeservice. For øvrige større arrangementer kan man forhandle en særskilt aftale
• Koncerter på plejehjem/ældrecentre og sygehuse er som hidtil frie og skal ikke købes eller indberettes.
Det er derfor udelukkende koncerter, koret selv arrangerer, der skal tegnes abonnement for hhv. indberettes.

Priser
Følgende priser bliver gældende fremover:

Betalingen for musik på hjemmeside/Facebook er inkluderet, når man blot tegner sig for én koncert årligt.Prisen herfor er pt. normalt mindst 1.473 kr. pr år.

Abonnement
Abonnement tegnes for et år ad gangen og har forfald til 1. april.
Får man behov for flere koncerter pr. år kan man regulere undervejs, men KODA vil helst undgå for megen administration og foreslår, at man regulerer til efterfølgende abonnementsbetaling, hvis man har afholdt flere eller færre koncerter, end man forventede.

Abonnement tegnes via www.koda.dk/kor.

Indberetning
Efter hver koncert indberettes programmet på www.koda.dk/kor via LOG IN på forsiden.
 

Årsnåle og hæderstegn

Årsnåle

DSFsælger årsnåle til medlemmerne.
Nålene findes fra 5 - 60 år, med 5 års interval.
Årsnåle bestilles hos kasserer Erik Hansen på telefon
21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com

Hæderstegn

Hæderstegn kan tildeles sangere, der i særlig grad har virket for mandskorsangen.
Der lægges vægt på, at modtageren har været aktiv og synlig uden for sit eget kor.
DSF's bestyrelse kan af egen drift tildele et hæderstegn.

Et kor kan ansøge DSF's bestyrelse om tildeling af et hæderstegn til en sanger ved fremsendelse af en motiveret ansøgning herom.
Uddeling foretages som regel af et medlem af DSF's bestyrelse.
 

   

 

Oversigter:

DSF's bestyrelser og udvalg - oversigter
DSF bestyrelse og musikudvalg 1984-
DSF bestyrelse 1925-85
DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser
DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser  - se en samlet oversigt her

Referater:

DSF's bestyrelses referater:
Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2012 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2011 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2010 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2008 i Vandel
 
Repræsentantskabsmøde 2019
Referat af Repræsentantskabsmøde 2019
 
 
Repræsentantskabsmøde 2017
Referat af Repræsentantskabsmøde 2017
DSF Vedtægter 2017
 

 

 
Repræsentantskabsmøde 2015
Referat af Repræsentantskabsmøde 2015 (heri inkluderet formandsberetning og musikudvalgsberetning 2013-15)
DSF Vedtægter 2015
 
Repræsentantskabsmøde 2013
Referat af Repræsentantskabsmøde 2013
DSF Vedtægter 2013
 
Repræsentantskabsmøde 2011
Referat af Repræsentantskabsmøde 2011
Formandsberetning 2009-11
Musikudvalgets Beretning 2009-2011
 
Repræsentantskabsmøde 2009
Referat af Repræsentantskabsmøde 2009
 
Repræsentantskabsmøde 2007
Referat af Repræsentantskabsmøde 2007
Formandsberetning 2005-07
Musikudvalgets Beretning 2005-2007
DSF regnskab og budget
DSF Vedtægter 2007
Repræsentantskabsmøde 2005
Referat af Repræsentantskabsmøde 2005
Formandsberetning_2003-05
Musikudvalgets Beretning 2003-2005
DSF Budget og regnskab 2001-2005
DSF Vedtægter 2005

 

DSF's Vedtægter

 

 

 

Opdateret d. 16-04-2019