Meddelelser fra bestyrelsen:

KODA

KODA er en non-profit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres værker fremføres offentligt. Betalingen går til dem, der har skabt musikken.

DSF har tidligere haft en kollektiv aftale om betaling af KODA-afgifter. Denne kollektive aftale er ophørt med virkning fra 1. januar 2018. Det betyder, at korene fremover selv skal indgå en aftale med KODA, når koret afholder en koncert med offentlig adgang.

Til erstatning for den gamle aftale har DSF indgået en ny god aftale med rabat, hvor også brug af musik på hjemmeside og Facebook mv. er inkluderet. Aftalen betyder at alle kor nu skal oprette et årligt abonnement for at få ret til at afholde egne koncerter. Når man har en aftale med KODA, er det lovligt at fremføre musikken og endvidere også lovligt at lægge musik/lydklip på hjemmesider og sociale medier.

Betalingen for musik på hjemmeside/Facebook er inkluderet, når man blot tegner sig for én koncert årligt.

Abonnement
Abonnement tegnes for et år ad gangen og har forfald til 1. april.
Får man behov for flere koncerter pr. år kan man regulere undervejs, men KODA vil helst undgå for megen administration og foreslår, at man regulerer til efterfølgende abonnementsbetaling, hvis man har afholdt flere eller færre koncerter, end man forventede.

Abonnement tegnes via www.koda.dk/kor.

Indberetning
Efter hver koncert indberettes programmet på www.koda.dk/kor via LOG IN på forsiden.
 

Årsnåle og hæderstegn

Årsnåle

DSFsælger årsnåle til medlemmerne.
Nålene findes fra 5 - 60 år, med 5 års interval.
Årsnåle bestilles hos kasserer Erik Hansen på telefon 21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com

Hæderstegn

Hæderstegn kan tildeles sangere, der i særlig grad har virket for mandskorsangen.
Der lægges vægt på, at modtageren har været aktiv og synlig uden for sit eget kor.
DSF's bestyrelse kan af egen drift tildele et hæderstegn.

Et kor kan ansøge DSF's bestyrelse om tildeling af et hæderstegn til en sanger ved fremsendelse af en motiveret ansøgning herom.
Uddeling foretages som regel af et medlem af DSF's bestyrelse.
 

 

 

 

Oversigter:

DSF's bestyrelser og udvalg - oversigter

DSF bestyrelse og musikudvalg 1984-

DSF bestyrelse 1925-85

 

DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser

DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser  - se en samlet oversigt her

Referater:

Repræsentantskabsmøde 2021

Referat af Repræsentantskabsmøde 2021

Formandsberetning 2019-2021

DSF Vedtægter 2021

 

Repræsentantskabsmøde 2019

Referat af Repræsentantskabsmøde 2019

Repræsentantskabsmøde 2017

Referat af Repræsentantskabsmøde 2017

DSF Vedtægter 2017

Repræsentantskabsmøde 2013

Referat af Repræsentantskabsmøde 2013

DSF Vedtægter 2013

 

Repræsentantskabsmøde 2011

Referat af Repræsentantskabsmøde 2011

Formandsberetning 2009-11

Musikudvalgets Beretning 2009-2011

 

Repræsentantskabsmøde 2009

Referat af Repræsentantskabsmøde 2009

Repræsentantskabsmøde 2007

Referat af Repræsentantskabsmøde 2007

Formandsberetning 2005-07

Musikudvalgets Beretning 2005-2007

DSF regnskab og budget

DSF Vedtægter 2007

 

Repræsentantskabsmøde 2005

Referat af Repræsentantskabsmøde 2005

Formandsberetning_2003-05

Musikudvalgets Beretning 2003-2005

DSF Budget og regnskab 2001-2005

DSF Vedtægter 2005

 

 

DSF's bestyrelses referater:

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 i Vandel

Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2012 i Vandel

Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2011 i Vandel

Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2010 i Vandel

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2008 i Vandel

 

 

Opdateret den 04-10-2021