Velkommen til Dansk Sanger-Forbunds hjemmeside

Dato NYT
19-11-2018 Frederikshavn Mandskor har mistet en trofast sanger. Læs formandens mindeord over Erik Rasmus Pihl, der døde den 6. november 2018, på siden "NYT fra korene". Klik her.
 
08-09-2018 Dansk Sanger-Forbund kan byde et nyt kor - DC Singers - velkommen i kredsen. Et lille kor bestående af 7 herrer fra de sydfyske har meldt sig ind i sangerforbundet.

Vi byder DC Singers velkommen i Dansk Sanger-Forbund og håber at I får glæde ved at være med i forbundet. Vi glæder os til at møde jer til diverse kurser og musikarrangementer.
 

12-05-2018 Musikudvalgets formand, Christian Bennedsen, oplyser at Sanger-Forbundet nu har udgivet 10 nye satser og at de tilhørende lydindspilninger er uploaded, så man kan høre de 4 mandskorstemmer indspillet for hver af de nye satser.

Se den opdaterede oversigt over DSF-udgivelser her. Hør Christian Bennedsens indspilninger via dette link.
 

10-05-18 DSF's formand Lau Michelsen har ultimo april 2018 udsendt tre nye kursustilbud til alle forbundets medlemskor.

Lau oplyser i mailen til korene, at landsorganisationerne - efter at DAM er nedlagt - i fællesskab har søgt om midler til at fortsætte uddannelserne for korledere. Det er Foreningen "Danske Korledere", der forestår planlægningen, og Lau opfordrer til, at landsforbundets dirigenter vil gøre brug af denne nye mulighed for udvikling af dirigent-hvervet.

Se de nye kursustilbud ved klik på den nye side: "Kursus-tilbud".
 

28-03-2018 DSF har indgået en ny god aftale med KODA, der har opsagt den gamle aftale om kollektiv betaling af KODA-afgifter. Læs mere om det på siden "Meddelelser".
 
28-03-2018 Listen med DSF's udgivelser er blevet opdateret med de seneste nyudgivelser - 11 nye satser. Se listen her.

Og husk at du til brug for indøvningen kan høre Christian Bennedsens indspilning af de 4 stemmer til hver af satserne fra siden "Lydfiler til DSF-udgivelser".
Direkte link til lydfilerne:
klik her.
 

06-02-2018 Sangkoret Frejdigs mangeårige formand Jørn Bækgaard er død 82 år gammel.
Jens Aage Høygaard, Brønderslev, sekretær i sangkoret Frejdig, har på vegne af sangkoret indsendt mindeord om Jørn Bækgaard. Læs det her.
 
28-01-2018

Kor-Workshop i Glostrup

DSF inviterer til kor-workshop med Jon Hollesen, søndag den 25. februar 2018 kl. 9 til 15
Det foregår i Nordvangskolens aula, Sofielundsvej 120, Glostrup.

Instruktør Jon Hollesen - kendt fra tidligere DSF-kurser -beskriver workshop-forløbet bl.a. med følgende:
"Korworkshop for korsangere, der vil klinge bedre, få mere ud af korarbejdet og give publikum en bedre oplevelse.
På en øvedag vil vi komme ind på følgende punkter: Holdning, vejrtrækning / støtte, ansats, klang og samarbejde.
Det grundlæggende sangtekniske arbejde fra den enkelte sangers side skal bruges til at forløse musikken.

Tonen i undervisningen er energisk og humørfyldt. Røde kinder og brugte lattermuskler garanteres."

Se indbydelsen med yderligere oplysninger om tilmelding mv. her
 

15-01-2018

Fra Arion-koret har vi modtaget denne invitation:

Arion-koret fylder 125 år

Et af Aarhus’ ældste kor fejrer jubilæum og inviterer til jubilæumskoncert i Musikhuset Aarhus.

Arion-koret er et traditionsrigt kor med 48 sangere og et meget bredt repertoire, som har glædet aarhusianerne gennem 125 år.

 I anledning af jubilæet i februar 2018 afholdes der reception fredag den 16. februar 2018 kl.14.00-17.00 i Arions Hus og et brag af en jubilæumskoncert søndag den 18. februar 2018 kl. 15.00 i Musikhuset Aarhus.

Koncerten er gratis og åben for alle.

Du kan læse pressemeddelelsen / invitationen her.

Læs mere om Arion-koret og det flotte jubilæum på Arion-korets hjemmeside.
 

21-11-2017 "Sangforeningen Frejdig" i Brønderslev har lige fejret en jubilar. Se her.
 
08-11-2017 Fra Poul Erik Jensen, der er dirigent for Mandskoret "Frejdig" fra Brønderslev, har vi modtaget tekst og noder til 3 helt nye satser: "At være dus", "Lidt om det at blive ældre" og "Til dig".

Du kan se noder og tekst via siden "Nyt fra korene".
 

08-11-2017 Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 10. og søndag den 11. februar 2018 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Robert Sund og repertoiret bliver afvekslende, med vægt på klang og udførelse. Robert Sund fra Stockholm en af verdens absolut bedste instruktører, med mandskor som højeste prioritet. Desuden er han en fin kammerat med humor på et højt niveau.
Du kan glæde dig til en helt usædvanlig oplevelse!

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu.
 

23-10-2017

Lørdagskursus i Horsens

Lørdag den 25. november 2017 kl. 9 til 15 afholdes kursus i Håndværkerforeningen, Allégade 16, 8700 Horsens.

Instruktør er Sebastian Hatt, der til daglig leder koret i Horsens. Sebastian har en bred musikuddannelse, med korledelse, pædagogik og klassisk klaver.

Der er god plads i lokalerne, og prisen for deltagelse er 170 kr., inklusive morgenkaffe, frokost og kursusgebyr.

Se indbydelsen med yderligere oplysninger om tilmelding mv. her.
 

06-10-2017

Forsvarsbrødrenes Sangkor Vejle fylder 100 år.

Dette markeres med en jubilæumskoncert i Bygningen, Ved Anlægget 14b i Vejle, lørdag d. 11. november 2017 fra kl 14 til ca 16:30.

Se omtalen, indbydelse og program under "NYT fra korene" her.
 

06-09-2017

Ribe Mandskors mangeårige dirigent - som jo også er sangerforbundets formand - Lau Michelsen har modtaget en fornem hæderspris.

Læs om den fornemme og meget velfortjente hædersbevisning her.
 

13-05-2017 Referat fra repræsentantskabsmødet den 29. april i Horsens er udsendt til alle medlemskor, bestyrelse mv. DU kan læse referatet ved klik på dette link.

Du kan se de opdaterede vedtægter her.
 

20.03.2017 Formanden for DSF's Musikudvalg, Christian Bennedsen, har indspillet de 4 mandskorstemmer til flere af de satser, som er udgivet af DSF og gjort dem tilgængelig for DSF's medlemmer. Du finder dem på siden her

Du kan også hente og lytte til indspilningerne fra siden "Lydfiler til DSF-udgivelser", som nu finder her
 

20.03.2017 Der er udsendt indkaldelse og dagsorden til Ordinært repræsentantskabsmøde, der som bekendt afholdes hvert andet år.
Mødet afholdes Lørdag den 29 april 2017 kl. 10.15 i Håndværkerforeningen, Allégade 16 i Horsens.
Du kan se dagsordenen her.
 
06.11.2016 Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 11. og søndag den 12. februar 2017 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Brian Grønbæk Jensen, som er konservatorieuddannet i kor- og ensembleledelse og med stor erfaring i både direktion og sang. Repertoiret bliver afvekslende, med vægt på klang og udførelse, bl.a. med præsentation af nye DSF-satser.

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu.

06.11.2016 Formanden oplyser, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 29. april 2017 i Horsens.
 
20.10.2016

Sangforeningen BRAGE af 1866 fra Ålborg fejrer 150 års jubilæum.
Det markeres ved en reception og koncert i Musikkens Hus fredag den 11. november 2016 kl. 14 - 17. Der er gratis adgang for alle.

Du kan se opslaget her. Se mere på siden "NYT fra korene".

10.09.2016

DSF har endnu en gang - denne gang i samarbejde med Forsvarsbrødrenes Sangkor Vejle - sendt en indbydelse til et kursus i "STEMMETRÆNING".

Kurset afholdes onsdag den 5. oktober kl. 19:00 til 22:00 på Niels Finsensvej 4 i Vejle.

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 30 kr. pr. deltager og tilmelding sker korvis senest fredag den 23. september ved mail til Børge Juul på mail: bjuul.dalen@gmail.com og samtidig at indsætte det samlede beløb på DSFs konto 7242-0001248658 med angivelse af korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her. Bemærk at deltagerantallet er begrænset til ca. 50 efter "først-til-mølle-princippet".

10.03.2016

DSF har i samarbejde med Skiveegnens Herrekor sendt en indbydelse til endnu et kursus i "STEMMETRÆNING".

Kurset afholdes onsdag den 13. april kl. 18:30 til 22:00 i Skive Musikskole, Standvejen 9C, 7800 Skive.

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 30 kr. pr. deltager og tilmelding sker korvis senest fredag den 1. april ved mail til Henning Taankvist og samtidig at indsætte det samlede beløb på DSFs konto 7242-0001248658 med angivelse af korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her. Bemærk at deltagerantallet er begrænset til ca. 50.

07-03-2015 DSF og Horne Mandskor inviterer til lørdagskursus i Horne lørdag den 9. april 2016 kl. 09:00 til 17:00.
Kurset ledes af Brian Grønbæk Jensen, der bl.a. er vicedirigent for Studentersangerne, og er en særdeles erfaren og kompetent instruktør.

Se indbydelse med flere oplysninger om pris, program og tilmelding her.

23-02-2016 DSF-formanden informerer:
Institutionen "Foreningen Nordens Foreninger" har oprettet en platform, hvor man kan synliggøre sig i Norden.

Jeg opfordrer alle kor til at registrere sig. Det er gratis, og det kan give gode muligheder for nordisk kontakt.
http://nordiskenet.org/ er det enkelt at registrere. Vælg ”Opret dig” i menuen og vælg nederst ”Anden aktør med nordisk interesse”

10-01-2016 Poul Erik Jensen fra Sangkoret Frejdig i Brønderslev har sendt sin seneste sang - "Vendsyssel". Se noder og tekst på siden "NYT fra korene"
 
10-01-2016 Siden med links til korenes egne hjemmesider er blevet opdateret. Se siden her.
Hvis dit kor mangler på listen eller er der fejl, så send en mail til webmaster Jørn Frandsen.
 
30-11-2015 Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 13. og søndag den 14. februar 2016 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang igen Jon Hollesen, som er uddannet cand. mag. i musik-videnskab og dramaturgi ved Aarhus Universitet, samt uddannet til sangpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med taleteknik som tilvalgsfag. 

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu. De der oplevede Jon Hollesen sidste år har sikkert allerede meldt sig.

07-11-2015

Fra Jens Baungaard, formand for Viborg Mandskor, har vi modtaget følgende information / invitation:

"Viborg Mandskor har 150 års jubilæum den 14. november.

Vi har tilrettelagt en eftermiddag fra kl. 13:00 til ca. 16:30 med deltagelse af en stor del af Viborgs kor.
Som en særlig begivenhed har vi fået Sigurd Barett til at komponere et værk specielt til dette jubilæum.
At Synge Er At Leve. Værket bliver opført ca. kl. 14:00.

Begivenheden finder sted på Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg - kom endelig forbi!

Jens Baungaard
Formand"

Du kan læse mere om Viborg Mandskor, jubilæet og arrangementet i korets pressemeddelelse, som du finder her.

22-07-2015

Nibe Håndværkersangforening afholder i samarbejde med Dansk Sanger-Forbund lørdagskursus den 26. september fra kl. 09:00 til 17:00.

Kurset holdes i Nibe Fritids- og Kulturcenter og ledes af Elena Vas Andersen, der er dirigent i Brage Ålborg.

Du kan læse mere om kurset og tilmelding osv. her.

15-06-2015

DSF's nyudnævnte kasserer oplyser, at han har skiftet bankforbindelse til Jyske Bank og dermed fået nyt kontonummer:

Det nye kontonummer er Regnr. 7242   konto  0001248658

Den nye kasserer Erik kan i øvrigt kontaktes på på telefon 21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com.

22-05-2015

Fra Randi Voldbakken, der er eventmager hos FDM, har alle korene i DSF fået denne henvendelse:

"Kære alle medlemmer af Dansk Sangerforbund

Efter aftale med jeres formand Lau Michelsen tillader vi os, at fremsende information omkring 3 kommende arrangementer, der arrangeres af FDM i samarbejde med DR. Arrangementerne foregår i, hhv. Odense 3/7 , København 31/7 og Aarhus 21/8.

Margaret Lindhardt vil være vært, mens Kirsten Siggaard og kvartet vil stå i spidsen for musikken.

Vi håber, at kunne få nogle fantastiske aftener i et skønt italiensk cirkustelt, midt i det danske sommerlandskab med sang og gode historier kendt fra Giro 413, hvor vi også serverer kaffe og kage.

Det er FDMs Oplevelsers ønske, at så mange som muligt har lyst til at deltage, og vi håber, at nogle af medlemmerne af Dansk Sangerforbund vil synes det ville være interessant at synge med disse aftener, og vi håber at I vil videreformidle budskabet.

Hvis der er spørgsmål, eller hvis I ønsker at købe billetter til arrangementerne, så kontakt mig på mail, eller på telefon  28 56 90 57, så finder vi en god pris til jer.

Med venlig hilsen
Randi Voldbakken, Event Manager"

Du kan læse mere om arrangementet på FDM's hjemmeside: http://oplevelser.fdm.dk/syng-med-giro-413
 

30-04-2015

Referat fra repræsentantskabsmødet den 18. april i Horsens er udsendt til alle medlemskor, bestyrelse mv. DU kan læse referatet ved klik på dette link.

Som det fremgår af referatet afgav Jørgen Møller kassererjobbet efter 10 års tro tjeneste. Pladsen overtages af Erik Hansen fra Skanderborg. Det betyder bl.a. at henvendelser om salget af årsnåle mv. fremover skal ske til Erik, der kan kontaktes på på telefon 21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com.
 

19-02-2015 Har du fået lært satserne, som skal bruges ved Landssangerstævnet i Skive den 29.-30. maj?
Måske har I øvet dem i dit kor, men du vil alligevel gerne være mere sikker i din stemme.

Så har du chancen nu:
Formanden for DSF's Musikudvalg, Christian Bennedsen, har nemlig indspillet de 4 stemmer til hver af de 5 satser, som skal bruges i fællesprogrammet. Du kan hente og lytte til indspilningerne fra siden "Lydfiler til NYUDGIVELSER", som nu finder her.
 

15-12-2014 Meddelelse fra formanden:
Sæt x i kalenderen lørdag den 18. april 2015, hvor der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Horsens.

Dagsorden hertil samt øvrigt materiale udsendes jfr. vedtægterne.

01-12-2014 Har du husket at melde dig / dit kor til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel?

Kurset holdes lørdag den 7. og søndag den 8. februar 2015 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Jon Hollesen, som er uddannet cand. mag. i musik-videnskab og dramaturgi ved Aarhus Universitet, samt uddannet til sangpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med taleteknik som tilvalgsfag. 

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her.

20-10-2014 Dansk Amatør Musik (DAM) indbyder til Konference om amatørmusikkens status og vilkår i Danmark 2014 fredag den 14. november 2014 kl 09.30 – 15.00. Konferencen afholdes på Den Kreative Skole, Kongensgade 111, 7000 Fredericia.

Se indbydelsen her.

15-10-2014 Danmarks ældste og største mandskor fejrer 175 års jubilæum

Danmarks ældste og største mandskor, Studenter-Sangforeningen, fejrer i år deres 175 års jubilæum. Der sker den 22. november med en stort anlagt jubilæumskoncert, der byder på traditionelle korarrangementer, en moderne uropførelse af Anders Koppel, optrædener fra blandt andet Andrea Pellegrini og mange flere.

Du kan læse mere om koret og koncerten på siden "Nyt fra korene" her.

04-10-2014

DSF har sendt en indbydelse til endnu et kursus i "STEMMETRÆNING".

Denne gang afholdes kurset Lørdag den 15. november kl. 9:00 - 15:00i Morten Børup Skolens aula, Møllegade 45, 8660 Skanderborg

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 125 kr. pr. deltager. Dette dækker kursusgebyr, morgenkaffe samt frokost. Øl og vand kan købes til korpriser.
Bindende tilmelding til dette kursus sker korvis senest den 10. november ved at beløbet indsættes på konto (3675) 0003963217.
Indbetalingen mærkes “Lørdagskursus“ og korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her.
 

04-10-2014

Poul Erik Jensen fra Mandskoret "Frejdig" i Brønderslev har sendt sin seneste sang - "Sommerregn". Se noder og tekst på siden "NYT fra korene",
 

21-09-2014 Fra Gram Mandskor har vi modtaget en annonce vedrørende en korkoncert på Gram Slot, " Den Holstenske Lade", søndag den 28. september kl. 14.00.
Koncerten, der er starten på Haderslev Kulturuge 2014, har deltagelse fra 7 lokale kor og er arrangeret af Gram Mandskor.

Se annoncen her.

30-06.2014 Datoen for næste ordinære repræsentantskabsmøde er nu fastlagt. Det bliver lørdag den 18. april 2015.
Tid og sted meddeles senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 18. april.
30-06.2014 Nyt fra formanden:

Efter at Peter Dansholm har meddelt sin udtræden af bestyrelsen, har Horne Mandskor efter opfordring indsat John Jensen i bestyrelsen. John er altså jfr. vedtægternes § 4 D fuldgyldigt medlem af bestyrelsen indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes 18. april 2015. John repræsenterer korene på Fyn.

Vi byder John velkommen i DSF's bestyrelse.

23.05.2014 "Så er vi igen 40 kor i DSF" skriver en tilfreds formand:

Københavns Politi Sangkor har meldt sig under fanerne. Koret består for tiden af mellem 22 aktive sangere, fordelt på 4 stemmegrupper. Repertoiremæssigt spænder koret vidt fra danske sange og salmer over klassiske korværker, opera– og operettekor til barbershop og musicals.

Københavns Politi Sangkor er stiftet 13. marts 1913 som flerstemmigt mandskor for, som det fremgår af foreningens vedtægter: ”at synge for borgerne og derved bidrage til at fremme tillid og forståelse mellem borgere og politi”.

Koret ledes af dirigent Martin Petersen (født 1978), der til daglig er organist ved Sankt Jakobs Kirke i København.

Du kan læse mere om koret på deres hjemmeside: http://www.politisangkor.dk/index.html

Vi byder koret hjertelig velkommen i sammenslutningen og glæder os til at se og høre jer til DSF's kurser og sammenkomster.

20-03-2014 Dansk Sanger-Forbund (DSF) afholder lørdagskursus den 1.november 2014 i Kulturhuset i Toftlund (ved Musik og Teaterhøjskolen).

Der kommer en invitation ud omkring den 1. maj, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

19.01.2014

Som den første har Poul Erik Jensen fra Mandskoret "Frejdig" i Brønderslev benyttet den nye mulighed for at lægge nyheder fra korene under det nye menupunkt "NYT fra korene".

Poul Erik Jensen har sendt en af sine seneste sange - om Berlin Muren. Se noder og tekst på siden "NYT fra korene", hvor du også kan hente Poul Eriks indspilning af melodien.

DU kan også sende NYT fra DIT kor. Skriv f.eks. om forestående eller afholdte arrangementer, kursusvirksomhed, jubilæer osv. Du kan indsende dit indlæg til web-redaktør Jørn Frandsen. Send gerne et billede med.

19.01.2014

DSF har sendt en indbydelse til endnu et kursus i "STEMMETRÆNING" ud til medlemskorene i Midtjylland - men alle medlemskorene i DSF er selvfølgelig velkomne.

Kurset afholdes mandag den 24. marts kl. 19:00 til 22:00 i Hadsten Sangforenings Sangerhus, Granvej 12 B, 8370 Hadsten

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.
Prisen for kurset er kun 50 kr. pr. deltager. Dette inkluderer gebyr, kaffe og en rullepølse/ostemad.

Bindende tilmelding til dette kursus sker korvis senest søndag den 16. marts ved at indsætte beløbet (50 kr. pr. deltager) på DSFs konto 1551-5497485 med angivelse af korets navn, antal tilmeldte og mærket: Stemmetræning.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her.

19.11.2013 Formanden informerer:
  • Indbydelsen til den traditionelle weekend i Vandel er på gaden. Læs mere på siden "Meddelelser" her.

  • Næste nordisk-baltiske mandskor-festival finder sted på Island i en af de sidste to weekends i maj 2016.

  • Sekretariatet meddeler, at deadline for næste nummer af magasinet er rykket frem. Materiale, der lander hos mig inden jul, bliver optaget.

  • Jeg ønsker held og lykke med de forestående koncerter.

Sangerhilsen
Lau

28.10.2013 Korene på siden med kor-adresser er blevet opdelt i følgende kredse:
  • Nordjylland

  • Midtjylland 

  • Østjylland

  • Vest- og Sydjylland

  • Fyn

  • Sjælland og Lolland/Falster.

06.10.2013

Formanden har sendt en indbydelse til et interessant kursus i "STEMMETRÆNING" ud til alle medlemskorene.

Kurset afholdes lørdag den 26. oktober 2013 kl. 09:00 til 15:00 i Håndværkerforeningen, Allégade 16 i Horsens.
Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.
Prisen for kurset er kun 170 kr. pr. deltager. Dette inkluderer morgenskaffe, undervisning og frokost.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her.

Tilmelding og betaling (170 kr. pr. deltager) sker korvis senest den 23. oktober. Indsæt 170 kr. pr. deltager på Reg.nr. 3675 Konto nr. 0003963217 og mærk indbetalingen "Lørdagskursus" + korets navn. (Bemærk at der er en fejl i kontonummeret i den trykte indbydelse - det korrekte nummer er altså 0003963217).
 

15.08.2013

Endnu et nyt kor har meldt sig under fanerne.

Koret hedder "Dunkel Dirks" og er fra København.

"Dunkel Dirks er en kvartet, der udspringer af den klassiske danske mandskor-tradition og repertoiret spænder over autentisk guldaldermusik, klassisk barbershop, dekadente drikkeviser samt selvarrangerede udgaver af moderne pop- og rockklassikere.
Her er ikke tale om mænd i krise eller mænd der debatterer at være en mand, som vi ser det på TV og deslige. Det er ganske enkelt mænd, der synger og drikker, som rigtige mænd gør."  (citat fra "Vogelkop"'s facebookside, hvor kvartetten har optrådt i maj måned)

Vi byder koret hjertelig velkommen i sammenslutningen og glæder os til at se og høre jer til DSF's kurser og sammenkomster.
 

Hvis du har kommentarer eller ændringer - især til faktaoplysningerne - kan du  sende en mail til web-redaktør Jørn Frandsen.

 

Opdateret d. 23-11-2018